speaker-photo

Digitalni računovođa

Branimir Bukilić

Platforma DIGITALNI RAČUNOVOĐA je jedinstveno rješenje kojom se omogućava uspostavljanje integrisanog paketa usluga i softverskih alata za unapređenje poslovanja kroz digitalnu transformaciju administrativno-računovodstvenih poslovnih procesa u mikro i malim preduzećima, koja uglavnom angažuju eksterne računovodstvene agencije za ove poslove.

Navedenom platformom objedinjuje se ponuda i tražnja računovodstvenih usluga koristeći softversku infrastrukturu TiramISuERP zasnovanu na cloud tehnologijama, što će omogućiti prirodnu integraciju računovodstvene agencije u poslovne procese svakog njenog klijenta, to jest mikro i malog preduzeća.

Ovo će omogućiti jednostavnu razmjenu dokumenata između preduzeća i računovođe fotografisanjem dokumenta u trenutku njegovog nastanka putem mobilne aplikacijeili uploadom dokumenta sa računara klijenta direktno u TiramisuERP informacioni sistem, ili samim kreiranjem fakture ili materijalnog dokumenta od strane klijenta direktno u TiramisuERP informacionom sistemu.

Bilo kojom od ovih akcija računovođaće dobiti notifikaciju i validirati struktuirane podatke sa dokumenta na dalje knjiženjena dnevnom nivou što će se automatski odraziti na izvještaje o poslovanju preduzeća koji su uživo u sistemu dostupni njihovom vlasniku - preduzeću.

19:30 - 20:30

Poneđeljak 03.10

Prezentacija ICT startup-ova

Prezentacija ICT startup-ova (dobitnici konkursa Glavnog grada za podsticaj razvoja startup zajednice u Podgorici)

Predstavljanje startup-ova koji su dobili nagrade da predstave svoje ideje i proizvode na Web Samitu u Lisabonu