speaker-photo

Ferida Mandić

Chief Project Officer at ICT Cortex
10:00 - 10:15

Četvrtak 06.10

Otvaranje događaja

Ferida Mandić, direktorica projekata u ICT Cortexu
Milena Aković, ICT Cortex, moderator