speaker-photo

Frank van Dunne

Fintech savjetnik za politiku i stručnjak za politiku u ECB
08:50 - 10:20

Petak 07.10

PANEL I: Kreiranje učinkovitih fintech ekosistema: uloga fasilitatora u procesu inovacija

Fintech fasilitatori: kako funkcionišu i kako postati fasilitator? Kako bi se maksimalno iskoristio potencijal fintech-a, system institucionalih fasilitatora treba da funkcioniše usklađeno. Nadležnim organima su potrebni vizija, strategija digitalne transformacije i infrastruktura uz čiju pomoć će tehnološke inovacije postati održive. O tome kako uspješno upravljati složenim fintech ekosistemom da bi se omogućile i stimulisale inovacije, uz moderaciju Zorice Kalezić, viceguvernerke CBCG, govoriće: 

  • Frank van Dunne – savjetnik za finansijsku politiku i ekspert za politike u ECB, Centralna banka Holandije (DNB):
  • Reinout Temmerman, savjetnik za plaćanja, nadzor infrastruktura finansijskog tržišta, platne usluge i sajber rizike, Narodna banka Belgije (NBB)
  • Yael Weiss, direktor za fintech i inovacije, Izraelski nadzorni organ za hartije od vrijednosti
  • Sharon Zarfati, operativna direktorica, FinSec Innovation Hub, Izrael
  • Jay Tikam, generalni direktor Vedanvi, specijalizovana savjetodavna kompanija za fintech, Velika Britanija
  • Matija Dautović, regionalni koordinator za BR, MSP F&D, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).