speaker-photo

MedPack

Batrić Krvavac

Od 40% do 60% dugoročnih terapija ne uspije zato što pacijenti ljekove ne uzimaju redovno, ili ih uzimaju na nepravilan način. Samo u SAD-u taj problem prouzrokuje preko 300 milijardi troskova i oko 125 hiljada smrtnih slučajeva svake godine.

Naš cilj je povećenje pridržavanja pravilnoj terapiji, i time dugoročno povećati kvalitet života pacijenata.

MedPack se sastoji od aplikacije i pametne kutije.

Kutija je mobilna, ima 8 pregrada, a u svakoj od njih se nalazi samo jedna vrsta lijeka, što olakšava punjenje. Rotirajući poklopac ima vratanca kroz koja se može uzeti samo jedna vrsta lijeka. Kutija uz pomoć svjetlosnog i zvučnog signala obavještava korisnika koji lijek treba uzeti. Rotiranjem poklopca na zeljeni polozaj, te otvaranjem vratanaca, akcija se smatra završenom.
Uz pomoć aplikacije korisnik će definisati svoj raspored te koji se lijek nalazi u kojoj pregradi. Predviđeno je da aplikacija sadrži bazu ljekova dostupnih na tržištu korisnika, što bi olakšalo krairanje rasporeda i pomoglo korisnicima da pravilno uzimaju lijek, te bi obavještavalo pacijenta i njegovog ljekara ili staratelja ukoliko neki lijek ne uzima pravilno (predugo, prečesto ili na način koji može biti štetan). Takođe je predviđeno da aplikacija uči od navika korisnika, te u skladu sa tim modifikuje njegov raspored.

19:30 - 20:30

Poneđeljak 03.10

Prezentacija ICT startup-ova

Prezentacija ICT startup-ova (dobitnici konkursa Glavnog grada za podsticaj razvoja startup zajednice u Podgorici)

Predstavljanje startup-ova koji su dobili nagrade da predstave svoje ideje i proizvode na Web Samitu u Lisabonu