speaker-photo

Mirjana Berić

Direktorica za Razvoj biznisa Crna Gora i Srbija, Mastercard
13:00 - 13:45

Petak 07.10

PANEL III: MasterCard - Kako otvoreno bankarstvo krči put ka otvorenim finansijama?

Više nije pitanje da li će otvoreno bankarstvo nastaviti da se razvija, već koliko brzo će se ubrzati kada razmjena podataka ne bude ograničena samo na transakcione bankarske račune. Kako bi osigurali njihovu važnost u budućnosti, pružaoci finansijskih usluga treba da prihvate tehnologije otvorenog bankarstva i otvorenih finansija. 

Na koji način otvoreno bankarstvo kreira novi ekosistem sa više finansijskih mogućnosti za svakoga, čućemo od Mirjane Berić, direktorke poslovnog razvoja kompanije Mastercard za Srbiju i Crnu Goru.