speaker-photo

Vladimir Vulić

Digital transformation strategist

Vladimir Vulić je nezavisni konsultant u oblasti digitalne transformacije, digitalnog marketinga i inovacija sa 24 godine iskustva u biznisu. Njegovi klijenti su globalne kompanije, međunarodne organizacije, kao i državne institucije - The Coca-Cola Company (Serbian Operations), Roche, AstraZeneca, Pivara Trebjesa Nikšić, Crnogorski Telekom, Naftna industrija Srbije, m:tel Crna Gora, Erste Bank Srbija, S-Leasing Srbija, UniCredit Bank, Delhaize Srbija, Bambi, UNIQA Crna Gora, GRAWE osiguranje, Triglav osiguranje, Telemach Crna Gora, Direct Media Crna Gora, UNDP, EBRD, Vlada Crne Gore, Britanska ambasada u Beogradu... Govorio je na više od 150 događaja u 22 države na četiri kontinenta, od Perua do Tajvana. Suosnivač je i predsjednik Digitalizuj.Me i programski direktor konferencije Spark.me.

15:00 - 15:45

Subota 08.10

Inovacijom do (r)evolucije: nova pravila stare igre

U današnjem svijetu diskontinuiteta i disrupcije, ključni strategijski izazov sa kojim se suočava svaka organizacija je: „Kako obezbijediti rast?“. Naizgled, radi se o jednostavnom pitanju, ali većina tradicionalnih strategija polako gubi na značaju, što organizacije ostavlja bez adekvatnog odgovora.

Inovacije danas predstavljaju jedini protivotrov za sve jaču konkurenciju koja ugrožava profitabilnost preduzeća, što potvrđuje istraživanje prema kojem 79% direktora tvrdi da su inovacije najvažnija stvar u njihovoj organizaciji. Međutim, 80% direktora ističe da je nezadovoljno rezultatima svojih inovativnih poduhvata. Jaz između naših želja i rezultata koje ostvarujemo je očigledan. Stiče se utisak da se najveći broj organizacija fokusira na povećanje efikasnosti, dok se svaki pokušaj promjene i inoviranja doživljava kao strano tijelo protiv kojeg se automatski razvijaju anti-tijela.

Da bi napravili korak naprijed, i iskoristili sve prednosti digitalnog doba, neophodno je da dođe do promjene načina razmišljanja i ponašanja u organizacijama. Ova nova paradigma zahtijeva prelazak na umrežene organizacione modele koji promovišu autonomiju, izgradnju odnosa, otvorenost i mogućnost eksperimentisanja. Potrebno je razviti kulturu u kojoj zaposleni razumiju da je neophodno da sama organizacija bude ta koja će svoj proizvod, uslugu ili proces učini zastarelim zahvaljujući sopstvenim inovativnim poduhvatima, jer je to jedini način da se spriječi da to uradi konkurencija.

Ovo predavanje će pružiti inspiraciju svim ljudima koji žele da bolje razumiju nova pravila poslovanja, adekvatno odgovore na promjenjive zahtjeve tržišta i ostvare uspjeh u digitalnoj eri.